گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی ماه سال جاری به رقم ۸ میلیارد و ۴۷۳ میلیون دلار رسیده است.

میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۹۹ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز شش میلیارد و ۳۷۵ میلیون دلار اعلام شده است.

از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۴۶۹ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۱۹ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه مدت است.

این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان دی ماه سال گذشته معادل ۹ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۷۸ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۳۰۷ میلیون دلار اعلام شده است.  

البته این شاخص در پایان سال گذشته نیز معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون دلار و بدهی‌های بلند مدت ایران نیز هفت میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار بوده است.  

بنابراین، میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان دی ماه سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل و پایان سال گذشته به ترتیب با ۱۰.۷ و ۷.۸ درصد کاهش مواجه شده است.  

 گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین المللی را در بر می‌گیرد.

منبع: اقتصاد آنلاین