هنگامی که افراد حسابداری شرکتی را تعریف می کنند، این شعبه به حسابداری خاصی اشاره دارد که حسابداری شرکتها را کنترل می کند، حسابهای آنها را تهیه می کند و هرگونه صورت جریان وجهی را تهیه می کند، نتایج مالی را برای تجارت تجزیه و تحلیل و تفسیر می کند و هر رویدادی مانند جذب، ادغام و ترازنامه های تلفیقی را شامل میشود.  

تعریف حسابداری شرکتی
این یک فرایند حسابداری است که به عملیات یک شرکت اختصاص داده شده است. در این نوع حسابداری، حسابدار شرکت فقط به پرونده های مالی یک شرکت توجه دارد. به طور خاص، حسابدار فقط بر شرکتی تمرکز می کند که او را استخدام کرده است. طبق تعریف حسابداری شرکتی، این فعالیت معمولاً به منظور اطمینان از وضعیت مالی و عملیاتی یک شرکت انجام می شود. سرمایه گذاران به ویژه علاقه مند به دانستن قدرت مالی شرکتی هستند که در آن مقداری سهام خریداری کرده اند. بنابراین، حسابداری شرکت ها برای انتقال دارایی ها و بدهی های شرکت به آنها انجام می شود.

این نوع حسابداری نیز به منظور اطمینان از مطابقت فعالیتهای مالی یک شرکت با قوانین و مقررات تعیین شده توسط نهادهای نظارتی انجام می شود. همچنین تضمین می کند که فعالیت های تجاری مطابق با سیاست های سازمانی باشد. معمولاً حسابداران شرکتی بیشتر کارهای خود را به صورت داخلی انجام می دهند. آنها گزارش هایی تولید می کنند که توسط مدیریت برای تصمیم گیری استراتژیک برای شرکت استفاده می شود.این که آیا شما در حال شروع حرفه حسابداری خود هستید، به دنبال گذراندن بین زمینه ها هستید، یا صرفاً کنجکاو هستید، مهم است که حسابداری شرکت ها را تعریف کنید و بدانید که تفاوت آن با حرفه حسابداری عمومی چیست.

بسیاری از فارغ التحصیلان اخیرا شروع به حسابداری عمومی کرده اند تا زمینه ای برای کارهای بعدی در حوزه شرکت ایجاد کنند. حسابداری عمومی دارای مزیت ارائه دانش گسترده است، در حالی که حسابداری شرکتی عمق بیشتری را ارائه می دهد.

تعادل بین کار و زندگی می تواند در فصل اظهارنامه های مالیاتی کاملا به هم بخورد.  با این حال، ممکن است حسابداران خصوصی در طول سال برنامه ثابتی داشته باشند.  خوشبختانه، بسیاری از شرکت های حسابداری ساعات کار مورد نیاز خود را در تابستان کاهش می دهند تا بتوانند فشار ناشی از فصل های پر مشغله را جبران کنند و حسابداران خود را به ماندن در کار ترغیب کنند.

حسابداران شرکتی ممکن است با دستمزد بیشتری شروع به کار کنند، هرچند فرصت های ارتقاء می تواند کمتر باشد. از طرف دیگر، در یک شرکت حسابداری، پیشرفت می تواند سریع باشد و همیشه پتانسیل تبدیل شدن به یک مدیر یا شریک وجود دارد.

در یک شرکت کوچک، حسابداران شرکتی می توانند تمام وظایف حسابداری را انجام دهند، در حالی که یک شرکت بزرگتر ممکن است به هرکدام از حسابداران شرکتی خود وظایف جداگانه ای محول کند و هر کدام وظایف حسابداری مربوط به خود را به انجام برسانند.

حسابداران شرکتی به شرکت خود کمک میکنند می کنند تا امور مالی روزانه خود را مدیریت کند. آنها اطمینان حاصل می کنند که سوابق مالی دقیق نگهداری می شود و مطابق با سیاست هایی است که سازمان های حسابداری و سازمان های نظارتی دولتی تعیین کرده اند.

حفظ داده های دقیق نه تنها برای انطباق، بلکه برای تصمیم گیری های مبتنی بر داده نیز مهم است. مدیران اجرایی به گزارشهای مالی دقیق و مرتبط وابسته هستند.

وظایف روزانه حسابدار شرکتی


به طور روزانه، حسابداران شرکتی به فروشندگان، مشتریان صورتحساب و حسابهای دریافتنی و حسابهای پرداختنی را پیگیری می کنند. وظایف دیگر شامل کار با وام دهندگان و اطمینان از پرداخت به موقع است.

حسابداران شرکتی اطلاعاتی را که در عملیات شرکت ایجاد می شود جمع آوری می کند تا گزارش های بلند مدت تری از وضعیت مالی شرکت تهیه کند. حسابداران می توانند روندها را تشخیص داده و استراتژی های حسابداری را توسعه داده و اجرا کنند که به شرکت کمک می کند از روندهای مثبت استفاده کرده و با روندهای منفی مقابله کند.

یک وظیفه مهم برای یک حسابدار شرکتی تهیه و تنظیم گزارشات مالی، از جمله گزارشات مربوط به اهداف نظارتی و مالیاتی است. این گزارش ها معمولاً نشان می دهد که یک کسب و کار چه میزان درامد به صورت ماهانه، سه ماهه و سالانه هزینه کرده و جمع آوری کرده است.

صلاحیت های یک حسابدار شرکتی

 بسیاری از کارفرمایان داشتن لیسانس مالی یا حسابداری را برای واجد شرایط شدن در یک شغل حسابداری شرکتی اجباری می دانند. برخی از کارفرمایان ممکن است بخواهند که آنها اعتبار حسابدار رسمی را داشته باشند. بدست آوردن این هوشمندانه است، زیرا می تواند تعداد فرصت های شغلی را برای کسانی که این فرصت را دارند فراهم کند. 

وظایف یک حسابدار شرکتی چیست؟

 حسابداران متولی نگهداری سوابق مالی هستند و ممکن است در زمینه های مختلف مالی و حسابداری تخصص داشته باشند. کسانی که در حسابداری شرکتی کار می کنند، حسابداری تجاری خود را متمرکز می کنند و سوابق مالی را برای سازمان نگه می دارند تا از مطابقت کامل با مقررات، قوانین و سیاست های سازمان اطمینان حاصل کنند. هر بخشی که می خواهد هزینه زیادی داشته باشد، لازم است ابتدا آن را توسط اداره دارایی اداره کند تا مطمئن شود بودجه ای برای آن فراهم شده است. این وظیفه حسابدار است که به مدیران کمک می کند تا از نظر مالی هوشمندانه انتخاب کنند.

حسابدارانی که در حوزه شرکتی یا خصوصی کار می کنند به جای شرکتهای حسابداری، توسط شرکتهای غیر حسابداری استخدام می شوند. آنها می توانند در دفاتر محلی کوچک، شرکت های ملی یا شرکت های بین المللی کار کنند.

حسابداران شرکتی برای مشاغلی که در آنها کار می کنند بسیار مهم هستند زیرا مدیران ارشد و هیئت مدیره تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات مالی که ارائه می دهند، اتخاذ می کنند.

با همکاری  مدیران، حسابداران شرکت بودجه بندی هایی را تهیه می کنند که شرکت را در طول سال راهنمایی می کند. آنها بر نحوه عملکرد شرکت در برابر بودجه نظارت می کنند و می توانند در صورت نیاز به تغییرات به مدیران هشدار دهند.

حسابداران شرکتی برای تعیین استراتژی شرکت با دیگران همکاری می کنند و به مدیران اجرایی کمک می کنند تا بدانند چگونه می توان پول بیشتری را برای هر پروژه اختصاص داد.

در شرکتهای بزرگتر، حسابداران شرکتی ممکن است کارکنان حسابداری را اداره کنند که هریک دارای مسئولیتهایی مانند مالیات، حسابهای دریافتنی یا حسابهای پرداختنی هستند. حسابداران شرکتی در شرکتهای کوچکتر می توانند بیشتر وظایف اگرچه نه همه وظایف حسابداری را انجام دهند.

حسابداران شرکتی در شرکت های دولتی برای حسابرسی هایی که شرکت های حسابداری دولتی انجام می دهند، آماده می شوند. حسابرسی تأیید می کند که حساب های شرکت دقیق بوده و مطابق مقررات است.

به طور معمول، حسابداران شرکتی تحت نظر یک مدیر ارشد مالی کار می کنند  هرچند که گاهی اوقات وظایف یکدیگر را نیز می توانند به انجام برسانند.

به جای کمک به طیف گسترده ای از مشتریان، حسابداران خصوصی در یک شرکت واحد کار می کنند و عمق قابل توجهی از دانش را در صنعت یا شرکت خود توسعه می دهند. آنها معمولاً با کسب دانش تخصصی، فعالیت در آن صنعت خاص را انتخاب می کنند. برخی از حسابداران شرکتی حتی تا سطح یک مدیر ارشد مالی نیز فعالیت می کنند.

بسته به اندازه و محدوده شرکت، اتفاقات یک روز یک حسابدار شرکتی می تواند بسیار متفاوت به نظر برسد.

به طور معمول، این نوع حسابدار در یک دفتر شرکتی از ساعت 9 صبح تا 5 عصر کار می کند. آنها ممکن است به صورت جداگانه و همچنین به صورت تیمی کار کنند. در اینجا برخی از وظایف و مسئولیت های اولیه ای است که یک حسابدار شرکت ممکن است انجام دهد:

حسابداری اولیه
مانند هر شغل حسابداری، بایگانی و دسته بندی وجود دارد. بسته به اندازه شرکت، ممکن است گروهی از حسابداران مبتدی برای کارهای اساسی حسابداری وجود داشته باشد.

گزارش ایجاد


حسابداران شرکتی مسئول ایجاد گزارش های مالی هستند که مدیران از آنها برای تصمیم گیری استراتژیک تجاری استفاده می کنند. آنها باید اطلاعاتی را ازبخشها و حتی مکانهای مختلف جمع آوری کنند تا بتوانند وضعیت مالی شرکت را دقیق و به روز ارائه دهند.

آنالیز مالی


بسیاری از تیم های حسابداری شرکت بینش خود را برای تجزیه و تحلیل مالی کسب و کار ارائه می دهند. آنها مطمئن می شوند که سرمایه به طور مثر مورد استفاده قرار می گیرد و در مورد سرمایه گذاری ها و پروژه ها مشاوره می دهند.

برنامه ریزی بودجه


حسابداران خصوصی بودجه سال را تهیه و برنامه ریزی می کنند. آنها به طور معمول ممیزی هایی را انجام می دهند تا اطمینان حاصل کنند که بخش ها به بودجه خود پایبند هستند و اهداف هزینه و سود را برآورده می کنند.

پیش بینی کسب و کار


پیش بینی در تجارت یک ابزار تصمیم گیری است که با بهینه سازی عملیات به شرکت ها کمک می کند تا برای آینده آماده شوند. از آنجا که حسابداران شرکتی از اعداد و ارقام موفقیت یا شکست یک شرکت مطلع هستند، در تصمیم گیری های داده محور بسیار مهم هستند.

پردازش حقوق و دستمزد


برای حسابداران غیر معمول نیست که حقوق و دستمزد را اداره کنند، اگرچه مسئولیت را می توان با بخش منابع انسانی در یک شرکت بزرگ تقسیم کرد. حسابداری حقوق و دستمزد شامل محاسبه حقوق کارکنان، رسیدگی به مالیات کارکنان، توزیع حساب بازنشستگی، جبران اضافه کار و موارد دیگر است.

مدیریت هزینه


علاوه بر رسیدگی به حقوق و دستمزد، حسابداران شاغل در یک شرکت اغلب هزینه ها را بر عهده می گیرند. از تصویب درخواست هزینه و پردازش فاکتورها تا پیگیری موجودی و هزینه جذب، حسابداران خصوصی باید مراقب هزینه های تجاری باشند.

پیگیری مطالبات


در حالی که برخی از شرکت ها تنها یک تیم را برای به دست آوردن پول اختصاص داده اند، اغلب اوقات، حسابداران مطالبات حسابهای خود را مدیریت می کنند. حسابداران شرکتی ممکن است ملزم به پرداخت سررسید گذشته مشتریان یا کار با نمایندگان مجموعه برای بهبود جریان نقدی باشند.

اصلی ترین فعالیتهای مرتبط با حسابداری شرکتی
حسابداری شرکتی معمولاً توسط گروهی از حسابداران متخصص انجام می شود. آنها تحت نظارت یک مدیر ارشد مالی (CFO) یا یک مدیر اجرایی در همان سطح قرار دارند تا وضعیت مالی شرکت خود را مدیریت کنند. حسابداران وظایف متعددی را برای حفظ حساب های مالی و سیستم گزارشگری مالی به طور کلی انجام می دهند. فعالیتهای انجام شده در حسابداری شرکت شامل موارد زیر است. دو عملکرد اصلی در صنعت وجود دارد که شامل موارد زیر است: 

حسابداری: که با کارهای روزمره، پیگیری درآمد و هزینه ها، تعادل دفاتر، پرداخت کلیه قبوض و اجرای حقوق و دستمزد سروکار دارد.  

امور مالی: که هزینه ها و درآمد را تجزیه و تحلیل می کند تا مطمئن شود از سرمایه به طور موثر استفاده می شود، در مورد هزینه های پروژه به شرکت ها مشاوره داده و سرمایه گذاری می کند.  

صورتهای مالی و دفتر حساب

 حسابداران شرکت تهیه و تلفیق دفتر کل و صورتهای مالی یک شرکت را بر عهده دارند. آنها گزارش های مالی و دفترخانه ها را از دفاتر تقسیم می کنند و صورتهای مالی را برای مدیران شرکت آماده می کنند. این حسابداران اطمینان حاصل می کنند که هر بخش از شرکت در درآمد آنها نقش دارد.  

تهیه بودجه

 سازمان ها باید اطمینان حاصل کنند که همه اهداف مالی خود را هر ساله برآورده می کنند. حسابدار شرکتی تهیه بودجه را بر عهده دارد بنابراین هر بخش هزینه کافی صرف می کند. این می تواند به هزینه هایی مانند سرمایه گذاری، نیازهای بخش (مانند وسایل) یا استخدام منجر شود. این حسابداران معمولاً حسابرسی را انجام می دهند تا مطمئن شوند هر بخش به بودجه مالی خود پایبند است و اهداف سازمان هر ساله برآورده می شود. مدیران شرکت هر ساله بودجه ها را بررسی و تصویب می کنند.

مزایای شغل حسابداری شرکتی

 حسابداری خصوصی این اطمینان را می دهد که افراد حرفه ای می توانند در زمینه مورد علاقه خود در کار خود کار کنند. ممکن است تعادل بین زندگی و کار نسبت به افرادی که در حسابداری عمومی کار می کنند عالی باشد، اما این شرکت ها همچنین با رقابت بیشتر و بیشتر با بخش خصوصی این مشکل را مرتفع می کنند. برخی از فرصت های تخصصی وجود دارد که اغلب به حساب های جدید برای تیم های خود نیاز دارند، مانند خرده فروشان بزرگ، سازمان های دولتی، تولید کنندگان، شرکت های فن آوری، شرکت های بیوتکنولوژی و سازمان های زیست محیطی. مناطقی مانند ارزیابی مشاغل، فناوری اطلاعات و حسابداری پزشکی نیز تقاضای زیادی دارند. این فرصت ها که به حمایت از رشد مشاغل در مشاغل کمک می کند، مانند تحلیل گران سیستم های تجاری و تحلیل گران مالی، فرصتی متفاوت به حسابداران می دهند تا مستقیماً در هدف اصلی شرکت سهیم باشند. اگر می خواهید یک مدیر اجرایی عالی رتبه در یک صنعت یا شرکت خاص باشید، بهتر است این تجربه تخصصی را به سرعت در یک محیط شرکت کسب کنید. حسابداران شرکتی نتایج شرکت را برای مشاغل مورد استفاده خود گزارش می دهند، به این معنی که در مقایسه با حسابداری عمومی که برای مشتری کار می کند، ممکن است رضایت بیشتری از شغل خود داشته باشند. حسابداری خصوصی همچنین در مورد داشتن انعطاف پذیری شخصی بیشتر برنده می شود. تمرکز اصلی در حسابداری عمومی ساعات قابل پرداخت است، در حالی که نیازی به پیگیری ساعات حسابداری خصوصی نیست زیرا تمرکز بر درآمدزایی هر روز برای شرکت است. وقتی صحبت از حسابداری شرکتی می شود، اغلب موارد اضافه کاری کمتری وجود دارد. با این حال، در طول فصل مالیات، کار یک حسابدار شش روز در هفته طبیعی است. اینکه بدانید شغل خاصی دارید و هر روز مکانی برای انجام آن تعیین می کنید برای بسیاری از افراد دلگرم کننده است، زیرا داشتن یک روال عادی باعث کاهش استرس در بسیاری از افراد می شود.