مصوبه کمسیون تلفیق بودجه برای دریافت مالیات از «سلبریتی‌ها»

با موافقت اعضای این کمیسیون تلفیق بودجه، فعالیت‌های هنری از قبیل هنرپیشگی با درآمد کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال معاف از مالیات می‌شوند و کسانی که بیش از این درآمد دارند باید مالیات بدهند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس، نشست امروز عصر کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ برای بررسی بندهای ارجاع شده به این کمیسیون از صحن علنی برگزار شد.

در این جلسه بعد از بررسی بند (ق) تبصره (۶) لایحه بودجه در خصوص عوارض و مالیات، نمایندگان با معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری با درآمد پایین تر از ۲۰۰ میلیون تومان در سال موافقت کردند.

براین اساس با تنفیذ حکم سال ۱۴۰۰ در لایحه بودجه سال آینده، معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری از قبیل هنرپیشگی موضوع بند (ل) ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم،صرفاً تا سقف ۲ میلیارد ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده (۱۰۵) یا ماده (۱۳۱) قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات می شود.