پنج سیگنال بودجه برای بازارها/ کدام بازار امسال رشد می‌کند؟

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در روز عید ابلاغ شد. بودجه‌ای که صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ای نفت در آن آمده و کسری ۱۵۶ هزار میلیارد تومانی هم دارد. اما قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برای بازار‌هایی مانند طلا، دلار و بورس چه سیگنالی دارد؟ ... ادامه مطلب

عیب یابی موتور اقتصاد

یک پژوهش نسبت به روند کاهشی نرخ رشد سرمایه‌گذاری و گرفتاری اقتصاد ایران در تله رشد پایین هشدار داد. مطابق آمارها، طی یک دهه اخیر متوسط رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران منفی بوده که تداوم این روند باعث کاهش درآمد سرانه، گسترش فقر و بیکاری، تضعیف توان دولت و افزایش فاصله اقتصاد ایران با رقبای منطقه‌ای خواهد بود. این گزارش مهم‌ترین عامل اثرگذار بر کاهش سرمایه‌گذاری را تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان معرفی می‌کند که موحب بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت شده است. همچنین بی‌ثباتی قیمت‌ها، زمینه‌ساز دخالت‌های مستقیم دولت در اقتصاد، اختلال در بازارها و تضعیف تولید شده است. سیاستگذار نیز بدون توجه به ریشه‌های اصلی تورم، تلاش کرده است با لنگر اسمی نرخ ارز، انتظارات تورمی را کنترل کند و هزینه واردات را کاهش دهد؛ اما همین عامل از یکسو منجر به شوک‌های ارزی در فواصل چند ساله شده و از طرف دیگر منجر به صنعت‌زدایی در اقتصاد ملی و سقوط سرمایه‌گذاری شده است. ... ادامه مطلب